Vær med!

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheders arbejde er baseret på ulønnede, entusiastiske, aktive medarbejdere med viden og erfaringer fra en række forskellige erhverv og funktioner.

Sekretariatet, som omfatter formanden, projektlederne og sekretariatslederen, mødes ugentligt og tager stilling til henvendelser om optagelse i komiteen og dens sekretariat.

Behovet for overvågning og styrkelse af menneskerettigheder både i Danmark og i de nye demokratier i Europas østlige dele og tilgrænsende områder (OSCE-området) mindskes desværre ikke i disse år.

Artiklerne i MenneskeRet & Vrang, der følger disse begivenheder, skrives ligeledes af vore frivillige eksperter.