Retsstat

Aktiviteter

  • Løbende opsyn med menneskerets- og retsreformsituationen i (især, men ikke kun) Ukraine, Tyrkiet, og landene i Kaukasus.
  • Faglig ajourføring om f.eks. domme ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg.

Monitorering og vurdering
Vore jurister har udført egen legal monitoring (trial monitoring) siden 2007 i en håndfuld lande, senest Ukraine og Tyrkiet, og holdt andre lande under observation gennem kontakt til stedlige menneskeretsorganisationer. Når en retssag moniteres er det en klar hensigt at komme i dialog med alle parter i retssystemet omkring den enkelte sag, få den klarlagt og gøre opmærksom på, at den vil blive vurderet ud fra bestemmelserne i den europæiske menneskeretskonvention om fair trial. Vor legal monitering finansieres af private fonde, pt. Dreyers Fond.

I Diyarbakir, Tyrkiet, fulgtes en retssag mod 53 kurdiske borgmestre, tiltalt for støtte til terrororganisationen PKK, møder holdtes med forsvarer og anklager, og sagsforløbet rapporteredes løbende i danske og internationale medier. Monitoreringen blev endelig belyst i en offentliggjort rapport. I Ukraine har en række retssager mod de tidligere regeringsmedlemmer været moniteret: mod tidligere Indenrigsminister Jurij Lutsenko, Vicejustitsminister Jevtjen Kornjutjuk, Premierminister Julija Timosjenko, og forsvarsminister Valerij Ivasjtjenko.

Legal monitoring rapporterne findes under denne rubrik på forsiden. Rapporten Legal Monitoring Ukraine IV ”Does Ukraine try to improve the Rule of Law” behandler Ukraines reaktion på Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 1862. Ukrainerapporten fra oktober 2013 redegør for de ny anklager om manddrab, der var blevet rejst mod Julija Timosjenko.

I et land, der fungerer efter demokratiske principper, træder en regering af, hvis den har tabt et parlamentsvalg, samt ligeså vigtigt, griber den ny tiltrædende regering ikke øjeblikkeligt til at fængsle de afgående ministre for at fjerne dem fra den politiske arena.

For tiden moniteres retssager i Istanbul mod Gezi-Park demonstranter. Monitering i Azerbajdjan, hvor omkring 100 journalister, advokater og menneskeretsaktivister sidder fængslet, er under planlægning.

Formidling af viden og erfaring
Demonstration af og uddannelse i dansk praksis for fagpersoner fra de central- og østeuropæiske lande er en opgave, Helsinki-Komiteen traditionelt har løftet.

Komiteens jurister deltager i tilrettelæggelsen af efteruddannelsesbesøg om indretning og organisation af domstole og anklagemyndighed i Danmark for studiegrupper fra Ukraine og Tyrkiet. En forudsætning er naturligvis, at de berørte danske myndigheder åbner dørene for gæsterne, hvad der heldigvis også er en god tradition for.

Rådgivning
Komiteens erfarne jurister har siden 2012 rådgivet Europarådet i forbindelse med indførelsen af ny strafferetslov i Ukraine i form af seminarer og rapporter. Herudover deltager juristerne i et projekt om lovforslag til ny indretning af anklagemyndigheden i Ukraine i form af round-tables og konferencer.

Vore jurister har orienteret Europarådets (tidligere) menneskeretskommissær Hammerberg, Venedig-kommissionen og den parlamentariske forsamlings rapportører og EU kommissionen om udviklingen i lovgivningsprocessen, dvs. om retsreformer i Ukraine.

Andre rådgivningsopgaver i den seneste tid har været et seminar om strategi for reform af anklagemyndigheden i Moldova, 2012, og afdækning af muligheder for effektivisering af retsvæsnet i Tyrkiet.

Oplysning i Danmark
Foredrag om retsreformer for især juridisk faglige fora og for komiteens medlemmer. Hvis du vil høre med eller stå for et faglige arrangement hører vi gerne fra dig.