Rådgivende Gruppe

Ib Alken Anders Jerichow
Finn Andersen Morten Kjærum
Lars Blinkenberg Dieter Paul Küssner
Henrik Brade Johansen Mikael Lyngbo
Lars Gunni Busck Camilla Magid
Arne Piel Christensen Tue Magnussen
Suzanne Danneskiold-Lassen Siegfried Matlok
Henrik Døcker Jacob Mchangama
Bjørn Elmquist Georg Metz
Jakob Erle Michael Metz Mørch
Niels Jørgen Nehring
Jørgen Estrup  Klaus Carsten Pedersen
Charlotte Flindt Pedersen Bodil Philip
Kim Frederichsen Sven Riskær
Mirjam Gelfer-Jørgensen Villo Sigurdsson
Henning Gjellerod Poul Villaume
Thorkild Høyer Kjeld Aakjær
Torben Ishøy William Rentzmann