Legal Monitoring Reports

Illustration Indledning Legal Monitoring russisk retslokaleTurkey/Tyrkiet       Ukraine

Legal Monitoring
Monitering er en regelmæssig eller uregelmæssig række af observationer over tid, som udføres for at afdække, hvorvidt en defineret standard bliver overholdt – eller i hvilken grad, der afviges fra en forventet norm/standard. Derved tjener moniteringen til at afgøre, om disse mål eller standarder nås/respekteres.

(Monitering adskiller sig derved fra analyserapporter, der med gentagen anvendelse af en standardiseret analysemetode tjener til at måle trenden eller udviklingen på et observeret område).

”En retfærdig rettergang” indebærer ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) bl.a., at frihedsberøvelse af en mistænkt person kræver lovhjemmel, at en tiltalt har krav på at have adgang til at forsvare sig og på at blive anset for uskyldig, indtil sagen er afgjort af en uafhængig domstol.

Legal Monitoring (også kaldt Trial Monitoring) er overvågning af en eller flere udvalgte retssager samt juridiske eksperters vurdering af, hvorvidt forløbet af retssagen lever op til EMKs kriterier. Adgangen til at retssager overvåges i andre lande blev aftalt staterne imellem i København i sommeren 1990.

Således hedder det i §12 i slutdokumentet fra CSCE-Københavnskonferencen, The Human Dimension, juni 1990: “The participating States, wishing to ensure greater transparency in the implementation of the commitments undertaken in the Vienna Concluding Document under the heading of the human dimension of the CSCE, decide to accept as a confidence-building measure the presence of observers sent by participating States and representatives of non-governmental organizations and other interested persons at proceedings before the courts as provided for in national legislation and international law…”

Retsvæsenets funktioner optager ikke bare Europarådet, men er også en væsentlig del af et velfungerende demokrati, der bl.a. indeholder retsvæsenets uafhængighed, respekt for fundamentale menneskerettigheder og at et politisk magtskifte ikke fører til forfølgelse, herunder retlig, af tidligere magthavere. Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har udført legal monitoring i en række lande siden 2007.