Høringssvar

Vedr. Lovforslag nr. L 153/2014-2015: – afskaffelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke
Download høringssvaret her