Helsinki Principper

Den 1. august 1975 undertegnede USAs præsident Gerald Ford og Sovjetunionens partileder Leonid Brezjnev i Finlands hovedstad den såkaldte Helsinki Slutakt, en aftale om sikkerhed og samarbejde over de nationale og ideologiske grænser i Europa, som stadig udgør en vigtig del af Europas sikkerhedsarkitektur. Ud af denne aftale voksede CSCE, Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, fra 1994 OSCE, organisationen af samme navn. Aftalen hviler på to grundlæggende forudsætninger: at grænserne i Europa ligger fast (efter Anden Verdenskrig) og kun kan ændres ved gensidig aftale, og at de nationale regeringer har ansvar for, at alle deres befolkninger, også mindretallene behandles ordentligt.

Aftalen i 1975 gav anledning til, at menneskerettighederne kom til at spille en langt mere fremskudt rolle i den kommunistiske del af Europa og den har helt klart haft betydning for det skifte i Østeuropa, som førte til kommunismens sammenbrud.

I alt 35 lande fra øst og vest tilsluttede sig Helsinki aftalerne (også kaldt Helsingforsaftalerne). Helsinki-slutakten bestod af tre søjler, tre ”kurve”: a) sikkerhed, b) økonomisk, miljø og videnskabeligt samarbejde og c) samarbejde på humanitære områder, som i København 1990 blev specificeret under overskriften ”Den Menneskelige Dimension”. Sikkerhedssøjlen inddeltes i 1975 i 10 hovedområder:

  1. Staterne er suveræne og lige, alle underskrivende stater respekterer de rettigheder, dette indebærer.
  2. Parterne afstår fra at anvende magt eller trusler mod hinanden.
  3. Grænserne er ukrænkelige og må ikke ændres med voldelige midler.
  4. Staterne har territorial integritet
  5. Konflikter skal løses med fredelige midler
  6. Stater kan ikke gribe ind i en anden stats indre anliggender
  7. Respekt for menneskerettighederne og sikre fundamentale frihedsrettigheder, herunder tanke-, samvittigheds-, tros- og religionsfrihed
  8. Folkenes lige rettigheder og ret til selvbestemmelse
  9. Samarbejde mellem staterne
  10. Opfyldelse i god tro af folkeretlige forpligtelser