Straf og afsoning

Aktiviteter:
Kriminalforsorgsgruppen samarbejder med NGOer, universiteter og læreanstalter, hovedsagligt i post-kommunistiske lande.

Komiteen deltager eksempelvis i projekter med den nordvestrussiske NGO Rassvet (Morgenrøde) om lægeligt tilsyn, helbredelse og sygdomsforebyggelse i fængsler. I Nordvestrusland er der gennemgående et tillidsfuldt samarbejde mellem NGO og myndigheder. Disse projekter støttes også af Nordisk Ministerråd og norske organisationer ligesom vi for nylig har gennemført et 3-lande-projekt Nordvestrusland-Danmark-Polen. Fængselsbesøg i Ukraine er ligeledes en traditionel aktivitet.

Monitorering, analyse og vurdering:
I komiteens første år op til omkring år 2000 var fængselsbesøg med det ene formål at registrere indsattes forhold og pege på forbedringer en udbredt aktivitet. Gentagne projekter i de baltiske lande og Polen i et samarbejde mellem Helsinki-Komiteen og den danske kriminalforsorg har uddannet de polske partnere til nu om dage at være de rådgivende parter i flere EU-projekter. Helsinki-komiteens kriminalforsorgsgruppe er i 2014-2015 i gang med at genoptage dette arbejdsområde gennem tilgang af erfarne folk.

Formidling af viden og erfaring:
Det er vor erfaring, at de bedste resultater for at forbedre forholdene for indsatte foregår i et samarbejde med lokale NGO og myndigheder. Komiteen organiserer gerne faglige besøgsudvekslinger i Danmark i samarbejde med Kriminalforsorgen for NGO-projektledere og myndighedernes fagpersoner fra interesseområderne.

Rådgivning:
Den Danske Helsinki-Komités aktive har siden 1990erne rådgivet og formidlet uddannelse i de forskellige fagområder på kriminalforsorgsområdet. Grundlæggende drejer det sig om at overføre danske erfaringer og kompetence til de post-kommunistiske stater, der har skullet ændre det sovjetiske prokura- og strafsystem. Men forudsætningen er dedikerede frivillige og etablering af tillidsskabende kontakter både på ”afsender-siden” i Danmark og på ”modtager-siden”.

Projekter har altid et nøjagtigt fokus. De kan række fra behov for ny lovgivning, fængselsreformer, over forebyggelse af sygdomme som HIV/Aids eller TB, til principper for uddannelse af indsatte, og principper for prøveløsladelse af indsatte og udslusning i samfundet.

Vi stiller foredragsholdere til seminarer og tilsvarende i komiteens interesseområder.

Vi agerer som rådgivere og kontaktpersoner i forhold til kriminalforsorgsmyndigheder i komiteens interesseområder – ligesom vi også gerne inddrager eller etablerer samarbejde med fagprojekter i Europarådets regi.

Oplysning i Danmark:
På projekter, hvor interessen især er sociale menneskerettigheder, formidler Helsinki-Komiteen ofte kontakt mellem vore NGO-kontakter og andre danske organisationer med dette fokus.