Folkemødet på Bornholm

Danmarks åbne talerstole er at finde i Allinge på Bornholm ved Folkemødet den 13.-16. juni 2019.

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder deltager med egne debatarrangementer torsdag den 13. juni 2019 kl. 13.00 og 15.30 i Allinge Havn H14, ombord på Levende Havs skib Anton:

Første møde den 13. kl. 13 handler om korruptionsbekæmpelse, vi fortsætter, hvor vi slap på vor konference på Christiansborg.

Indledere er to internationale korruptionseksperter: Björn Janson, deputy executive secretary, Europarådets anti-korruptionsenhed GRECO, Strasbourg, og Louise Brown, Integrity Compliance Monitor for Verdensbanken og Anti-Corruption Auditor, Stockholm.

Eventen tager udgangspunkt i Raoul Wallenberg Instituttets forskningsprojekt The Nexus between Anti-Corruption and Human Rights fra 2018. Projektet skulle udvikle en strategi for, hvordan anvendelsen af en menneskeretsbaseret tilgang kan føre til en mere effektiv anti-korruptionspolitik.

Er den danske tillidsmodel tilstrækkelig til at forebygge korruption, eller stoler vi for meget på den? GRECO placerede i 2018 Danmark i sin procedure for manglende overholdelse af sine anbefalinger, idet kun 1 af 6 er implementeret.

Torsdag kl. 15.30 stiller Karsten Fledelius og provst Johannes Gregers Jensen, Rønne, skarpt på sammenhængen mellem tro, menneskerettigheder, kulturelle normer, nation og identitet – og lægger op til diskussion. Udlændingeretsadvokat Jytte Lindgård drøfter konverterede asylansøgeres vilkår.

Hvordan kan en nationalkirke bidrage til religionsfrihed? Hvordan kan tros- og samvittighedsfriheden beskyttes fremover i lyset af nødvendig terrorbekæmpelse?

Tros- eller religionsfrihed kan ses som frihed til at vælge tro til, vælge tro fra eller skifte tro. Men ytringsfrihed indebærer samtidig, at intet trossamfund kan påberåbe sig fritagelse for kritik.

Begge møder er oprettet som events på vor facebook-side, hvorfra man kan sende dem videre til venner og bekendte.