Demokrati og civilsamfund

Aktiviteter:
Demokratistøtte og demokratiudvikling drejer sig grundlæggende om gennem diskussioner og meningsudveksling person-til-person at formidle kendskab til de individuelle rettigheder, som de er fastlagt i internationale aftaler. Og at formidle kendskab til demokratiets procedurer og valgregler, således som de normalt virker på vore egne bredde- og længdegrader. Fortsat kontakt, elektronisk meningsudveksling og besøgsudvekslinger er vigtige. Komiteens sekretariat har især kontakter med ildsjæle i de baltiske lande, Polen, Rusland, Ukraine, Hviderusland og Tyrkiet.

At belyse potentielle valgsystemer, anvendelse af valgsystem og at opfordre til deltagelse i civilsamfundslivet på både helt lokalt plan og på nationalt plan ved NGO- og semiofficielle konferencer er en kerneaktivitet. Dermed støtter vi udviklingen af uafhængige organisationer, medier og institutioner.

Valgobservation – som vi er berettigede til iflg. aftalerne på sikkerhedskonferencerne – er ligeledes en vigtig traditionel aktivitet, som komiteens aktive udfører efter tid og muligheder.

Den Danske Helsinki-Komité er tilsluttet FN-Forbundet, EU-Russia Civil Society Forum og Østersørådets Baltiske NGO-Forum.

Monitorering, analyse og vurdering:
Vi overvåger løbende menneskerettighederne i vore interesseområder og søger at rette fokus på konkrete brud på menneskerettighederne. Vi søger efter bedste evne at anvende de analyser og nyheder, som vi modtager udefra, til at vurdere menneskeretssituationen i andre lande i et europæisk og dansk perspektiv.

Den Danske Helsinki-Komité er således både en analyserende tænketank og en NGO med stærke meninger om også at kræve anvendelse af og respekt for internationalt vedtagne menneskerettigheder i Danmark og EU-stater.

Formidling af viden og erfaring:
Vi organiserer ofte og er vært for studiebesøg af grupper af udenlandske mediefolk, jurister og NGO-medlemmer, der arbejder med menneskerettigheder og humanitære spørgsmål.

Oplysning i Danmark:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder arrangerer 1-2 åbne konferencer i Danmark hvert år, ofte i samarbejde med andre danske organisationer, således i 2014-2015 konferencer om asyl- og flygtningespørgsmål i Danmark, konferencen ”Er Rusland et retssamfund?” og en Ruslands- og Ukraine konference. Gennemførelse af konferencer muliggøres af tilskud fra private danske fonde.

Vi følger og analyserer løbende udviklingen inden for OSCE-området og oplyser herom i vort kvartals-tidsskrift MenneskeRet&Vrang. Vore sekretariatsmedlemmer optræder ofte i de elektroniske og trykte medier med deres store viden om Central- og Østeuropa og Rusland. Dermed vil vi gerne påvirke opinion og myndigheder til at sætte dansk støtte og menneskeretstemaer på dagsordenen.