Blogindlæg om jura og velfærd

Kampen mod radikalisering har taget overhånd

Af Bodil Philip, fhv. fængselsinspektør, medlem af Den Danske Helsinki-Komité og den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete. Risikoen for at dømte med kontakt til Kriminalforsorgen bliver radikaliseret har skabt et regime af indberetning og overvågning. Bruger politi og Kriminalforsorg deres ressourcer rigtigt? Efter drabene ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København i februar 2015 blev der sat øget fokus på at forebygge terror ved at skærpe forsøget på at finde borgere, der er i risiko for at udvikle radikalisme ...
Læs Mere

Notat vedr. Udlændinge- og udrejsecentre i Danmark

Notat vedr. Udlændinge- og udrejsecentre i Danmark, maj 2017, forfattet af Bodil Philip og Arne Stevns kan bestilles som pdf-fil fra Den Danske Helsinki-Komité sekretariat ved at sende en e-mail til main@helsinki-komiteen.dk ...
Læs Mere

Hvad et dansk formandskab burde prioritere!

Når Danmark overtager formandskabet for Europarådets Ministerkomité til november, er det en enestående mulighed for at styrke den trængte organisation og sætte fokus på autoritære udviklinger og grove krænkelser af menneskerettigheder i Europa. Men til skade for Danmarks internationale ry prioriterer regeringen at føre national politik på den internationale scene – selv om det indebærer en risiko for at bidrage til en svækkelse af menneskerettighederne. Den danske fejlprioritet bliver at se kritisk på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningsstil – det, ...
Læs Mere

Regeringen løber åbne døre ind i Europarådet!

Af Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen  Den danske regering sparker med sin prioritet for formandskabet af Europarådet åbne døre ind i en organisation, som i flere år ikke har nydt bevågenhed fra dansk side, men hvor der i den grad er behov for at tage fat i de store horisontale problemer. Europas bedst bevarede institutionelle hemmelighed Danmark overtager fra den 15. november 2017 og seks måneder frem formandskabet for Europarådets Ministerkomité. Når vi tillægger Ministerkomiteen – ja, organisationen ...
Læs Mere