Blogindlæg af Karsten Fledelius

Turbulens

OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, har netop afholdt sit første større møde under Østrigs formandsskab, i Wien. Efter det hidtil mest turbulente år siden Sovjetunionens opløsning i 1991. Et år som med Brexit, kupforsøget i Tyrkiet og valget af Donald J. Trump til USA's præsident har udfordret den traditionelle sikkerhedssituation. Står vi på tærsklen til en ny verdensorden, en afløser for den såkaldt "liberale", som vi havde vænnet os til efter ophøret af den Kolde Krig? Og hvilke danske initiativer vil være mulige, og hensigtsmæssige i den aktuelle, svært overskuelige situation? Helt konkret overtager Danmark senere på ...
Læs Mere

Civilsamfundsarbejde i de postsovjetiske lande

Der er en markant forskel på civilsamfundsudvikling i et "almindeligt" postkolonialt udviklingsland og i et land, som har været under kommunistisk styre i mange år eller måske endda været en del af selve Sovjetunionen. Sådanne lande har været underkastet et rigoristisk, ideologisk ensrettet bureaukrati, som har meget lidt til fælles med moderne demokratiske samfund. De har haft systemer, som har gjort en række velfærdsydelser tilgængelige i hvert fald for den "lydige" del af befolkningen, men samtidig afskrækket den fra selvstændige initiativer. Hvor vi i Danmark på "hvordan har du det?" vil svare "fint", vil den typiske russer svare "normalno". Det ...
Læs Mere

Civilsamfund under pres

I juni 2013 vedtog den russiske statsduma, og præsident Putin underskrev, en lov om registrering af NGOer, som kræver, at enhver organisation, der modtager penge fra udlandet, registrerer sig som ”udenlandsk agent” – noget, der i russisk tradition er nærmest ensbetydende med landsforræderi. Der var tale om et stort flertal i statsdumaen, altså i princippet en demokratisk proces. Mange NGOer reagerede slet ikke – det kunne jo være teatertorden. Men så begyndte konkrete myndighedskrav, ransagelser og tiltaler. Det var altså alvor, ikke blot intimidering. Nogenlunde samtidig rejste Putin til Hannover for at deltage i industrimessens åbning og at mødes med ...
Læs Mere

Igen: Pest over Europa!

Fascismens symboler er igen på spil i et af Centraleuropas centrale lande, Ungarn. Racisme og antisemitisme bliver åbent italesat, mod Roma og jøder, i det ungarske parlament ved Donaus bred. Lyt til højrepolitikeren Márton Gyöngyösis nylige udtalelse fra parlamentets talerstol: ”Tiden må nu være inde til at udarbejde lister over borgere i dette land med jødisk baggrund – især hvis de sidder i parlamentet eller regeringen – som kan udgøre en national sikkerhedsrisiko”. Som lederskribenten i dagbladet Information gjorde opmærksom på den 17. januar 2013 blev disse ord udtalt 200 meter fra det sted, hvor ungarske nazister i 1944 stillede ...
Læs Mere