Blogindlæg af Hanne Severinsen

Opgør med Menneskerettighederne?

Af Hanne Severinsen, fhv. MF(V), tidligere Formand for den Danske parlamentariske Delegation til Europarådet   Mener 48% af danskerne virkelig, at vi skal udtræde af Den Europæiske Menneskeretskonvention, hvis det ikke bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge? Et noget nedslående budskab fra Altingets opinionsundersøgelse, som dog indrømmer, at spørgsmålet er ledende. Men alligevel: Mener danskerne virkelig, at vi skal smide barnet ud med badevandet? At beskytte de grundlæggende menneskerettigheder har været en dansk hovedprioritet så længe, jeg har beskæftiget mig med politik. Som medlem af Folketinget starter man med at underskrive Grundloven, hvorved man netop accepterer, at man ikke kan bruge ...
Læs Mere

Vi ønsker Regeringen held og lykke med at drøfte Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil uden at svække menneskerettighederne!

Dette mål blev udtrykt af et flertal under samrådet 10. februar om Regeringens overvejelser om at sætte menneskeretsdomstolens domspraksis på dagsordenen, når Danmarks overtager formandskabet til november. Den vanskelige opgave bliver at få det kritiske eftersyn i hus uden at menneskerettighederne samtidig svækkes og det vil kræve vanskeligt, omfattende og nødvendigt hjemmearbejde, hvis det skal sikres. Det vil være godt, hvis dette hjemmearbejde også får konkretiseret, hvad det er for nogle domme, der ifølge Justitsministeren ”truer den folkelige opbakning til EMRK”. Man kan godt få den mistanke, at omdrejningspunktet for drøftelsen af EMRK åbenbart indtil videre fortsat er Dansk Folkepartis formulering i bemærkningerne til ...
Læs Mere

Ukraine og Reformerne

”Den gode nyhed er, at Ukraine er ved at kravle op af det dybe hul, vi længe har befundet os i. Den dårlige nyhed er, at der er længere op, end vi troede”. Sådan beskrev den russiskfødte Ukrainske forfatter Andrej Kurkov situationen, da han besøgte Danmark før påske, hvor han også var på besøg hos Helsinki-Komiteen. Ukraines 25-årige historie viser, at selvom alle taler om nødvendigheden af at reformere, så går det meget trægt. Under den Orange revolution i 2004 troede mange, at det var nok at udskifte den korrupte præsident med en ny og bedre. 10 år efter på ...
Læs Mere

Mindretalsrettigheder?

Historiske Europakort er spændende at studere. Man bladrer fra tidsalder til tidsalder og opdager, hvor meget grænserne har varieret – lande er ekspanderet eller skrumpet – og vil man forstå baggrunden for nutidige konflikter, kan det være nyttigt at kaste et blik på de historiske bagudrettede skiftende landegrænser. De skiftende grænsedragninger og det 19. århundredes voksende nationalisme skabte nye problemer og den bebudede ”folkenes selvbestemmelse” efter Første Verdenskrig førte blot til nye kludetæpper, dikteret af sejrherrernes ønsker. Efter Anden Verdenskrig, hvor Tyskland især havde skamreddet ”forfulgte” mindretals ret til at ”komme hjem til riget”, var man i de første menneskeretserklæringer ...
Læs Mere