UPR – Danmark til eksamination

Universal Periodic Review

Danmark var for anden gang til eksamination i menneskerettigheder den 21. januar 2016 i FN i Genève, Schweiz. Sammen med Institut for Menneskerettigheder leder Udenrigsministeriet processen, der inkluderer private borgere, civilsamfundet, NGOer, regering og ministerier.

UPR – den universelle periodiske bedømmelse – er en mekanisme, hvor samtlige af FNs medlemsstater får gennemgået deres standarder og opfyldelse af forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Systemet er universelt derved, at alle FNs medlemsstater skal  gennemgå processen hvert fjerde år. Det vigtigste formål er at forbedre menneskerettigheder i praksis. Eksaminationen i Genève foretages med udgangspunkt i et antal skriftlige rapporter, udarbejdet forud.

Civilsamfundets rapporter om den aktuelle menneskeretssituation i Danmark – herunder status på anbefalinger til Danmark i 2011 – blev indsendt FN i Genève den 22. juni 2015.

Den Danske Helsinki-Komité er medunderskriver af den fælles “NGO joint report” i 2015/2016 UPR processen.

Læs mere her:
http://um.dk/da/udenrigspolitik/folkeretten/menneskerettigheder/danmark-til-eksamen-i-menneskerettigheder/den-universelle-periodiske-bedoemmelse-upr/
http://www.menneskeret.dk/fn-eksamen