Rådgivende Gruppe

Ib Alken Kristian Hvidt
Line Barfod Thorkild Høyer
Lars Blinkenberg Anders Jerichow
Lars G. Busck Morten Kjærum
Arne Piel Christensen Dieter Paul Küssner
Suzanne B. Danneskiold Lassen Steen Langebæk
Henrik Døcker Jytte Lindgård
Bjørn Elmquist Tue Magnussen
Jacob Erle Jacob Mchangama
Ole Espersen Siegfried Matlok
Jørgen Estrup Herbert Pundik
Charlotte Flindt-Pedersen Sven Riskær
Pernille Frahm Villo Sigurdsson
Mirjam Gelfer-Jørgensen Kjeld Aakjær
Henning Gjellerod