Rådgivende Gruppe

Ib Alken Anders Jerichow
Line Barfoed Morten Kjærum
Lars Blinkenberg Dieter Paul Küssner
Henrik Brade Johansen Leif Lønsmann
Lars Gunni Busck Camilla Magid
Arne Piel Christensen Tue Magnussen
Suzanne Danneskiold-Lassen Siegfried Matlok
Henrik Døcker Jacob Mchangama
Bjørn Elmquist Georg Metz
Jakob Erle Michael Metz Mørch
Finn Andersen Klaus Carsten Pedersen
Jørgen Estrup Bodil Philip
Charlotte Flindt Pedersen Mikael Lyngbo
Kim Frederichsen Sven Riskær
Mirjam Gelfer-Jørgensen Villo Sigurdsson
Henning Gjellerod Poul Villaume
Thorkild Høyer Kjeld Aakjær
Torben Ishøy Niels Jørgen Nehring