Rådgivende Gruppe

Ib Alken Thorkild Høyer
Line Barfod Anders Jerichow
Lars Blinkenberg Morten Kjærum
Lars G. Busck Dieter Paul Küssner
Arne Piel Christensen Steen Langebæk
Suzanne B. Danneskiold Lassen Tue Magnussen
Henrik Døcker Siegfried Matlok
Bjørn Elmquist Jacob Mchangama
Jacob Erle Georg Metz
Ole Espersen Klaus Carsten Pedersen
Jørgen Estrup Herbert Pundik
Charlotte Flindt-Pedersen Sven Riskær
Kim Frederichsen Villo Sigurdsson
Mirjam Gelfer-Jørgensen Poul Villaume
Henning Gjellerod Kjeld Aakjær